Din sivilstatus

Samboer uten fellesbarn og uten særkullsbarn

 
 

Arvetavlen viser hvordan arven fordeles dersom du er samboer uten barn (livsarvinger), og det ikke er laget et testament som bestemmer det annerledes.

Først og fremst går arven opp til dine foreldre med lik del på hver av de to grenene (mor og far) og nedover de to slektslinjene (andre arvegangsklasse). Hvis det ikke er noen i disse slektslinjene går arven opp til besteforeldre (tredje arvegangsklasse) med lik del på hver av de fire grenene (mormor, morfar, farmor og farfar), og ned hver slektslinje så langt som til fettere og kusiner. Deretter arver staten.

Ved testament kan du bestemme akkurat hva du vil skal skje med det du etterlater deg, siden du er samboer og uten barn. Kanskje vil du at samboer skal arve alt, eller kanskje at arven skal fordeles helt eller delvis mellom dine foreldre eller søsken, og kanskje vil du at en barndomsvenn også skal arve noe. Du bestemmer suverent selv.

Ofte vil samboere lage et testament i fellesskap (gjensidig testament), der de testamenterer til fordel for hverandre, og hvis man er eldre, kanskje også med bestemmer hva som skal skje når lengstlevende går bort.

Et testament skal være skriftlig og uttrykke at det er et testament. Det skal signeres, og din signatur skal bekreftes av to myndige vitner. Dette er et såkalt formkrav som må oppfylles for at testamentet skal være gyldig.

Dersom du på et senere tidspunkt ønsker å endre testamentet, kan du rive det gamle i stykker og lage et helt nytt, eller du kan lage et tilleggstestament. Dette gjelder også gjensidige testamenter. Vil du oppheve det uten å lage nytt testament, river du det ganske enkelt i stykker. Deretter kan du når som helst lage et nytt testament.

For å være sikker på at testamentet fremlegges for dine arvinger, anbefales det at du leverer det til oppbevaring hos din lokale tingrett. Du må ta med deg legitimasjon og betalingskort for gebyret på kr 904 (2018). Du kan selvsagt hente testamentet tilbake hos tingretten når som helst for å rive det i stykker.

Navn
Navn
(valgfritt – du behøver ikke å oppgi navn nå)
Jeg er samboer uten felles barn og uten særkullsbarn og ønsker å motta en vurdering av hvordan et skreddersydd testament for meg kan se ut og et uforpliktende pristilbud på e-post *

All informasjon behandles konfidensielt, og denne juridiske tjenesten er underlagt norsks lovs regler om god advokatetikk og taushetsplikt.


Testament på 1 - 2 - 3:

1: VELG din sivilstatus

Velg din sivilstatus og kategori, og beskriv hva du ønsker å oppnå med ditt testament. Få deretter en gratis video- eller telefonsamtale for en skriftlig vurdering av hvordan ditt testament bør se ut, sammen med et fastpristilbud.

2: FYLL UT SKJEMA

Hvis du vil at vi skal lage ditt testament mottar du et skjema for alle opplysninger vi trenger, som vi fyller ut i fellesskap under en ny video- eller telefonsamtale, etter at faktura er betalt.

3: MOTTA DITT TESTAMENT

Deretter mottar du innen 5 arbeidsdager ditt skreddersydde testament.

 
 

Ordforklaringer

Se arvetavlen her

Testament er et dokument som inneholder en opptegnelse av hva som skal skje med eiendelene man etterlater seg. Med unntak for arvelovens bestemmelser om pliktdelsarv til livsarvinger(barn, barnebarn osv), kan man ved testament fullt ut fravike arvelovens arvetavle, og man kan også begrense ektefellens arv til 4G (G=folketrygdens grunnbeløp).

Livsarving er en arving i rett nedstigende linje (barn, barnebarn osv.). En livsarving har krav på pliktdelsarv, det vil si at arvelateren ikke ved testament frata ham hele hans arverett. Det kreves samtykke fra myndighetene for å gjøre en livsarving helt arveløs, og det vil kun være aktuelt der livsarvingen har forbrutt seg mot arvelater.

Pliktdelsarvbegrenser retten til å disponere over sin formue ved testament, idet barn, barnebarn osv oldebarn osv (livsarvingene) har krav på en viss brøkdel av arven (pliktdel). I Norge er 2/3 av formuen til arvelateren pliktdelsarv til livsarvingene. Hvert barns pliktdelsarv fra hver forelder er likevel ikke mer enn kr 1 million og kan begrenset til dette beløpet ved testament. Grensen for fjernere livsarvinger (barnebarn og oldebarn osv) er minst kr 200.000, men sumgrensen er likevel kr 1 million, slik at dersom er arving med 7 barn gir avkall på arv, må hans 7 barn dele kr 1 million.

Særkullsbarn er barn som en person har med en annen enn sin nåværende partner (ektefelle, samboer eller kjæreste).

Testamentere er å gi noe som skal oppfylles etter at giveren er død. For at slike dødsdisposisjoner skal være gyldige krever de testaments form.

Gjensidig testament er et dokument hvor to eller flere personer oppretter testament til fordel for hverandre.