Personvern

Personvernserklæring for testamentråd.no

 
 

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Advokat Håkon Tranberg, organisasjonsnummer 993 868 434, er ansvarlig for behandling av personopplysninger som innkommer via www.testamentråd.no.

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å utarbeide skreddersydde testamenter for virksomhetens kunder.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er samtykke, ved at innsenderen har bedt om at det utarbeides et skreddersydd testament.

De personopplysningene som behandles er kundens navn, adresse og fødselsdato, samt navn og fødselsdato for personer som må nevnes for at det skreddersydde testamentet skal kunne lages.

Det utleveres ikke noen personopplysninger til tredjeparter.

Personopplysningene arkiveres og sikres i Microsoft One Drive og slettes i samsvar med god advokatskikk.

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg og du kan kreve retting og sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Norsk lov gjelder.

All databehandling tilfredsstiller kravene i EUs persondirektiv GDPR.

Alle henvendelser rettes til Advokat Håkon Tranberg på ht@testamentraad.no

.