Din sivilstatus

Samboer uten fellesbarn men med særkullsbarn

 
 

Hvis dere ikke har felles barn men en eller begge har særkullsbarn og dere har vært samboere i minst fem år, kan du testamentere til samboeren din et beløp eller verdier inntil 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (4G tilsvarer fra 1.5.18 kr 387 532). Denne testamentarven går foran pliktdelsarv til særkullsbarn.

Hvis du ikke lager et slikt testament vil alt du etterlater deg gå til dine særkullsbarn.

Fordi du har barn er det dessuten begrensninger på hva du kan testamentere bort. Barn har i utgangspunktet krav på 2/3 av det du etterlater deg (pliktdelsarv), og hvis du ikke har laget testament får de alt.

Ved testament kan du imidlertid bestemme at pliktdelsarv til barn skal begrenses til inntil kr 1 million til hvert av barn. Dette betyr for eksempel at dersom du har to barn og etterlater deg verdier for kr 5 millioner, kan du i testament bestemme at et beløp eller en ting (feks andel av felels bolighus) skal gå til samboeren din, og kanskje også noe til en barndomsvenn, så lenge det er minst kr 1 million igjen til hvert av de to barna.

Oftest vil samboere lage et testament i fellesskap (gjensidig testament) som bestemmer hva som skal skje når den første går bort, og kanskje, avhengig av alder, også hva som skal skje etter at lengstlevende har fått bort, men det er som nevnt nødvendig at testamentet tar hensyn til pliktdelsarven. Ofte kan et gjensidig testament i kombinasjon med en «uskifteavtale» med samboerens særkullsbarn være den beste løsningen.

Et testament skal være skriftlig og uttrykke at det er et testament. Det skal signeres, og din signatur skal bekreftes av to myndige vitner. Dette er et såkalt formkrav som må oppfylles for at testamentet skal være gyldig.

Dersom du på et senere tidspunkt ønsker å endre testamentet, kan du rive det gamle i stykker og lage et helt nytt, eller du kan lage et tilleggstestament. Dette gjelder også gjensidige testamenter. Vil du oppheve det uten å lage nytt testament, river du det ganske enkelt i stykker. Deretter kan du når som helst lage et nytt testament.

For å være sikker på at testamentet fremlegges for dine arvinger, anbefales det at du leverer det til oppbevaring hos din lokale tingrett. Du må ta med deg legitimasjon og betalingskort for gebyret på kr 904 (2018). Du kan selvsagt hente testamentet tilbake hos tingretten når som helst for å rive det i stykker.

Navn
Navn
(valgfritt – du behøver ikke å oppgi navn nå)
Jeg er samboer uten fellesbarn men med særkullsbarn og ønsker å motta en vurdering av hvordan et skreddersydd testament for meg kan se ut og et uforpliktende pristilbud på e-post *

All informasjon behandles konfidensielt, og denne juridiske tjenesten er underlagt norsks lovs regler om god advokatetikk og taushetsplikt.


Testament på 1 - 2 - 3:

1: VELG din sivilstatus

Velg din sivilstatus og kategori, og beskriv hva du ønsker å oppnå med ditt testament. Få deretter en gratis video- eller telefonsamtale for en skriftlig vurdering av hvordan ditt testament bør se ut, sammen med et fastpristilbud.

2: FYLL UT SKJEMA

Hvis du vil at vi skal lage ditt testament mottar du et skjema for alle opplysninger vi trenger, som vi fyller ut i fellesskap under en ny video- eller telefonsamtale, etter at faktura er betalt.

3: MOTTA DITT TESTAMENT

Deretter mottar du innen 5 arbeidsdager ditt skreddersydde testament.

 
 

Ordforklaringer

Se arvetavlen her

Særkullsbarn er barn som en person har med en annen enn sin nåværende partner (ektefelle, samboer eller kjæreste).

Testament er et dokument som inneholder en opptegnelse av hva som skal skje med eiendelene man etterlater seg. Med unntak for arvelovens bestemmelser om pliktdelsarv til livsarvinger(barn, barnebarn osv), kan man ved testament fullt ut fravike arvelovens arvetavle, og man kan også begrense ektefellens arv til 4G (G=folketrygdens grunnbeløp).

Livsarving er en arving i rett nedstigende linje (barn, barnebarn osv). En livsarving har krav på pliktdelsarv, dvs arvelateren kan ikke ved testament frata ham hele hans arverett.

Pliktdelsarv begrenser retten til å disponere over sin formue ved testament, idet barn, barnebarn osv oldebarn osv (livsarvingene) har krav på en viss brøkdel av arven (pliktdel). I Norge er 2/3 av formuen til arvelateren pliktdelsarv til livsarvingene. Hvert barns pliktdelsarv fra hver forelder er likevel ikke mer enn kr 1 million og kan begrenset til dette beløpet ved testament. Grensen for fjernere livsarvinger (barnebarn og oldebarn osv) er minst kr 200.000, men sumgrensen er likevel kr 1 million, slik at dersom er arving med 7 barn gir avkall på arv, må hans 7 barn dele kr 1 million.

Gjensidig testament er et dokument hvor to eller flere personer oppretter testament til fordel for hverandre.

Uskifteavtale er en avtale med særkullsbarn der de gir sin forelders ektefelle rett til å sitte helt eller delvis i uskifte, slik at særkullsbarna (livsarvinene) tar ingen eller bare delvis arv når forelderen går bort, men får sin arv senest når lengstlevende går bort.