Din sivilstatus

Gift uten fellesbarn og uten særkullsbarn

 
 

Hvis dere verken fellesbarn eller særkullsbarn, og det ikke finnes noe testament, får gjenlevende ektefelle en minstearv på 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6 G tilsvarer fra 1.5.18 kr 581 298).

Dersom det ikke foreligger testament arver gjenlevende ektefelle halvparten dersom avdødes nærmeste slekt er foreldre, søsken eller søskens barn/barnebarn. Dersom arven etter 50 prosents-regelen utgjør mindre enn minstearven på 6 G, er det reglene om minstearv som gjelder.

Gjenlevende ektefelles rett til arv og uskifte kan oppheves, helt eller delvis, ved testament som denne ektefellen er blitt gjort kjent med.

Dersom det ikke er laget testament fordeles resten av det du etterlater deg slik arvetavlen viser. Først og fremst går arven opp til dine foreldre med lik del på hver av de to grenene (mor og far) og nedover de to slektslinjene (andre arvegangsklasse). Hvis det ikke er noen i disse slektslinjene går arven opp til besteforeldre (tredje arvegangsklasse) med lik del på hver av de fire grenene (mormor, morfar, farmor og farfar), og ned hver slektslinje så langt som til fettere og kusiner. Deretter arver staten.

Dersom den som gikk bort først heller ikke hadde foreldre, søsken eller søskens barn i live ved dødsfallet, blir gjenlevende ektefelle enearving, med mindre det er opprettet et testament som bestemmer noe annet.

Ved gjensidig testament kan det for eksempel bestemme at lengstlevende ektefelle skal være enearving. Dette skjer oftest i kombinasjon med bestemmelser om hva som skal skje med verdiene etter at lengstlevende eventuelt blir samboer, skifter i levende live eller hvis det skiftes etter at også lengstlevende har gått bort.

Ved testament kan man både utvide og innskrenke gjenlevende ektefelles rettigheter etter arveloven, men hvis det skal innskrenke rettighetene må det gjøres kjent for gjenlevende før man går bort. Minstearven på 6 G kan ikke innskrenkes på denne måten.

Et testament skal være skriftlig og uttrykke at det er et testament. Det skal signeres, og din signatur skal bekreftes av to myndige vitner. Dette er et såkalt formkrav som må oppfylles for at testamentet skal være gyldig.

Dersom du på et senere tidspunkt ønsker å endre testamentet, kan du rive det gamle i stykker og lage et helt nytt, eller du kan lage et tilleggstestament. Dette gjelder også gjensidige testamenter. Vil du oppheve det uten å lage nytt testament, river du det ganske enkelt i stykker. Deretter kan du når som helst lage et nytt testament.

For å være sikker på at testamentet fremlegges for dine arvinger, anbefales det at du leverer det til oppbevaring hos din lokale tingrett. Du må ta med deg legitimasjon og betalingskort for gebyret på kr 904 (2018). Du kan selvsagt hente testamentet tilbake hos tingretten når som helst for å rive det i stykker.

Navn
Navn
(valgfritt – du behøver ikke å oppgi navn nå)
Jeg er gift uten fellesbarn og uten særkullsbarn og ønsker å motta en vurdering av hvordan et skreddersydd testament for meg kan se ut og et uforpliktende pristilbud på e-post *

All informasjon behandles konfidensielt, og denne juridiske tjenesten er underlagt norsks lovs regler om god advokatetikk og taushetsplikt.


Testament på 1 - 2 - 3:

1: VELG din sivilstatus

Velg din sivilstatus og kategori, og beskriv hva du ønsker å oppnå med ditt testament. Få deretter en gratis video- eller telefonsamtale for en skriftlig vurdering av hvordan ditt testament bør se ut, sammen med et fastpristilbud.

2: FYLL UT SKJEMA

Hvis du vil at vi skal lage ditt testament mottar du et skjema for alle opplysninger vi trenger, som vi fyller ut i fellesskap under en ny video- eller telefonsamtale, etter at faktura er betalt.

3: MOTTA DITT TESTAMENT

Deretter mottar du innen 5 arbeidsdager ditt skreddersydde testament.

 
 

Ordforklaringer

Se arvetavlen her

Testament er et dokument som inneholder en opptegnelse av hva som skal skje med eiendelene man etterlater seg. Med unntak for arvelovens bestemmelser om pliktdelsarv til livsarvinger(barn, barnebarn osv), kan man ved testament fullt ut fravike arvelovens arvetavle, og man kan også begrense ektefellens arv til 4G (G=folketrygdens grunnbeløp).

Gjensidig testament er et dokument hvor to eller flere personer oppretter testament til fordel for hverandre.