Din sivilstatus

Enke/Enkemann med barn i skiftet bo

 
 

Hvis boet er skiftet har du rett til å testamentere det du etterlater deg innenfor de begrensninger reglene om pliktdelsarv til livsarvinger.

Når du har barn er det begrensninger på hvordan du kan testamentere. Barns pliktdelsarv er i utgangspunktet krav på 2/3 av det du etterlater deg. Det betyr at du fritt kan testamentere over 1/3 av det du etterlater deg, uavhengig av formuens størrelse.

Pliktdelsarven på 2/3 til barn kan begrenses ved testament inntil kr 1 million til hvert barn. Dette betyr for eksempel at dersom du har to barn og etterlater deg verdier for kr 5 millioner, kan du i testament bestemme at et beløp inntil kr 3 millioner skal gå til andre, så lenge det er minst kr 1 million igjen til hvert av barna. Dersom et barn er død og har livsarvinger, kan pliktdelsarven til disse begrenses til kr 200 000 til hvert barnebarn.

Et testament skal være skriftlig og uttrykke at det er et testament. Det skal signeres, og din signatur skal bekreftes av to myndige vitner. Dette er et såkalt formkrav som må oppfylles for at testamentet skal være gyldig.

Dersom du på et senere tidspunkt ønsker å endre testamentet, kan du rive det gamle i stykker og lage et helt nytt, eller du kan lage et tilleggstestament. Vil du oppheve det uten å lage nytt testament, river du det ganske enkelt i stykker. Deretter kan du når som helst lage et nytt testament.

For å være sikker på at testamentet fremlegges for dine arvinger, anbefales det at du leverer det til oppbevaring hos din lokale tingrett. Du må ta med deg legitimasjon og betalingskort for gebyret på kr 904 (2018). Du kan selvsagt hente testamentet tilbake hos tingretten når som helst for å rive det i stykker.

Navn
Navn
(valgfritt – du behøver ikke å oppgi navn nå)
Jeg er enke/enkemann med barn i skiftet bo og ønsker å motta en vurdering av hvordan et skreddersydd testament for meg kan se ut og et uforpliktende pristilbud på e-post *

All informasjon behandles konfidensielt, og denne juridiske tjenesten er underlagt norsks lovs regler om god advokatetikk og taushetsplikt.


Testament på 1 - 2 - 3:

1: VELG din sivilstatus

Velg din sivilstatus og kategori, og beskriv hva du ønsker å oppnå med ditt testament. Få deretter en gratis video- eller telefonsamtale for en skriftlig vurdering av hvordan ditt testament bør se ut, sammen med et fastpristilbud.

2: FYLL UT SKJEMA

Hvis du vil at vi skal lage ditt testament mottar du et skjema for alle opplysninger vi trenger, som vi fyller ut i fellesskap under en ny video- eller telefonsamtale, etter at faktura er betalt.

3: MOTTA DITT TESTAMENT

Deretter mottar du innen 5 arbeidsdager ditt skreddersydde testament.

 
 

Ordforklaringer

Se arvetavlen her

Skiftet betyr at livsarvingene til den forelderen som gikk bort først minst har fått sin arv etter arveloven.

Pliktdelsarv begrenser retten til å disponere over sin formue ved testament, idet barn, barnebarn osv oldebarn osv (livsarvingene) har krav på en viss brøkdel av arven (pliktdel). 2/3 av formuen til arvelateren er pliktdelsarv til livsarvingene. Hvert barns pliktdelsarv fra hver forelder er likevel ikke mer enn kr 1 million og kan begrenset ned til dette beløpet ved testament. Grensen for fjernere livsarvinger (barnebarn og oldebarn osv) er minst kr 200.000, men sumgrensen er likevel kr 1 million, slik at dersom er arving med 7 barn gir avkall på arv, må hans 7 barn dele kr 1 million.

Livsarving er en arving i rett nedstigende linje (barn, barnebarn osv.). En livsarving har krav på pliktdelsarv, det vil si at arvelateren ikke ved testament frata ham hele hans arverett. Det kreves samtykke fra myndighetene for å gjøre en livsarving helt arveløs, og det vil kun være aktuelt der livsarvingen har forbrutt seg mot arvelater.

Testamentere er å gi noe som skal oppfylles etter at giveren er død. For at slike dødsdisposisjoner skal være gyldige krever de testaments form.