Ditt testament

Skreddersydd for deg.

Hvilke arveregler gjelder for din sivilstatus og livssituasjon?
I de fire kategoriene nedenfor redegjør vi for hva du kan gjøre og oppnå ved et testament.

 

SINGEL

Visste du at det i første rekke er dine foreldre som arver deg dersom du er enslig og ikke har barn, - men at det kan du endre på ved et testament?

SAMBOER

Du kan sikre at samboeren din arver deg ved siden av eventuelle barn, dersom du får satt opp et testament.

GIFT

I dag er det ikke uvanlig med "mine, dine og våre" barn. Er du klar over hvordan arven etter deg fordeles?

Enke/enkemann

Vet du hva du kan disponere over ved testament hvis du sitter i uskiftet bo?